Vilijam Šekspir
biografija

drama tragedija - audio knjiga

Tvrdi se da je ova Šekspirova drama zasnovana na istinitom događaju koji se dogodio pre Šekspirovog vremena.
Danski kraljević Hamlet otkriva da živi u svetu laži kada saznaje da smrt njegovog oca nije bila prirodna. Ubili su ga Hamletov stric i Hamletova majka, koji su bili ljubavnici, kako bi preoteli kraljevski presto.
Hamletov svet se ruši, on priprema osvetu glumeći ludilo ali unutar njega su mržnja, odvratnost, ogorčenost i patnje mnogo gore od svakog ludila.
audio knjiga hamlet
SLUŠAJ AUDIO KNJIGU

SLUŠAJ AUDIO KNJIGU


O, biti ili ne biti - to je pitanje:
Da li je ljudskog duha
Trpeti praćke i strele sudbine nasilne,
Ili oružje dići na more
I otporom ih sve zauvek okončati?
Umreti, samo usnuti - i ništa više;
I tim snom reći da smo
Naše duše bol i hiljade onih
Što ih priroda ljudska nasleđuje.

Vilijam Šekspir

© elektronska knjiga